Τεταρτη, Μαιος 23, 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECCE & ECPE

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECCE & ECPE

Νέες ημερομηνίες για τις γραπτές εξετάσεις του Πανεπιστημίου MICHIGAN:

ECCE: 26 Μαϊου 2012

ECPE: 27 Μαϊου 2012

Σημείωση: Οι ημερομηνίες άλλαξαν διότι οι προγραμματισμένες ημερομηνίες θα συνέπιπταν με τις εθνικές εκλογές.