Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

post

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολογηση – Εξετασεις

Στην Εκπ@ιδευτική Δυναμική χρησιμοποιούμε τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την τελική αξιολόγηση με την διαμορφωτική αξιολόγηση ως κύριο τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου κατά τη διάρκεια των κύκλων σπουδών. Μέσω της διαμορφωτικής προοδευτικής αξιολόγησης στοχεύουμε στην παρακολούθηση της μάθησης και στην παροχή ανατροφοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και για να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τη μάθηση τους.

Εξετάσεις των μαθητών μας

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε τρεις (3) τύπους τελικής αξιολόγησης:

  • Εξετάσεις στα μέσα του έτους
  • Τελικές εξετάσεις στο τέλος του έτους
  • Προκαταρκτικές εξετάσεις

Εξετάσεις στα μέσα του έτους

Αυτές οι εξετάσεις διενεργούνται τον Φεβρουάριο για τους χειμερινούς κύκλους σπουδών και τον Αύγουστο για τους θερινούς κύκλους.

Τελικές εξετάσεις στο τέλος του έτους

Οι τελικές εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και διενεργούνται στο τέλος της σχολικής περιόδου στις δομές της Ε.Δ. Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές εκτός από εκείνους που φοιτούν στα επίπεδα B2, C1, C2 και στις 4 γλώσσες.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

Αυτές οι εξετάσεις διενεργούνται τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο ανάλογα με την περίοδο που οι μαθητές της Ε.Δ. συμμετέχουν σε διεθνείς εξετάσεις (Μάρτιο/Μάϊο/Ιούνιο/Οκτώβριο/Δεκέμβριο).

Διεθνείς εξετάσεις

Οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από τα ακόλουθα πανεπιστήμια και τους ακόλουθους φορείς πιστοποίησης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο παρέχει τις βάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών γλωσσών (CEFR). Τα επίπεδα πιστοποίησης είναι:

  • Βασικός Χρήστης (A1, A2)
  • Ανεξάρτητος Χρήστης (B1, B2)
  • Άριστος Χρήστης (C1, C2)

Πανεπιστήμιο Cambridge: YLE – Starters, YLE – Movers, YLE – Flyers; A2, B1, B2, C1, C2; IELTS Academic (απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί από πανεπιστήμια του εξωτερικού εάν η πιστοποίηση στην αγγλική που έχουν αποκτήθηκε περισσότερο από 2 έτη πριν από την αίτηση τους.

LanguageCert: B2, C1, C2

Πανεπιστήμιο Perugia: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Ινστιτούτο Goethe: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Ινστιτούτο Cervantes: A1, A2, B1, B2, C1, C2