Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

post

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Η Εκπ@ιδευτική Δυναμική συνεργάζεται με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Οι διεθνικοί εταίροι της Ε.Δ. επιχειρούν στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, η Ε.Δ. είναι μέλος του δικτύου QLS-Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο ποιοτικών κέντρων ξένων γλωσσών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους μαθητές τους.

Από το 2002, το QLS αξιοποίησε τη δυναμική συνεργασία των ιδιαίτερα επιτυχημένων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, τα οποία μοιράζονται το όραμα της δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων ευρωπαϊκού προτύπου, όπου οι μαθητές έχουν το πλεονέκτημα της χρήσης πρωτοποριακής μεθοδολογίας και τεχνολογίας αιχμής.

Με κοινές αξίες και πρότυπα, τα σχολεία QLS στοχεύουν συνεχώς στη βελτίωση και την εξέλιξη παρέχοντας καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα.

Όλα τα σχολεία-μέλη λειτουργούν ως αυτόνομες οντότητες και ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες στη διδασκαλία ξένων γλωσσών με επίκεντρο την ποιότητα στη λειτουργία των σχολείων τους και στο φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Η Ε.Δ. συνεργάζεται με πανεπιστήμια και φορείς διαπίστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία για τις διεθνείς εξετάσεις των μαθητών της που οδηγούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR):

•Πανεπιστήμιο του Cambridge

• Πανεπιστήμιο του Michigan

• LanguageCert

• Goethe Institut

• Università per Stranieri di Perugia

• Ινστιτούτο Θερβάντες

Επιπλέον, η Ε.Δ. συνεργάζεται με πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη Σουηδία για τις προπτυχιακές και/ή μεταπτυχιακές σπουδές των σπουδαστών της.