Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

Blog

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ Η Εκπ@ιδευτική Δυναμική συνεργάζεται με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ευρώπη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι διεθνικοί εταίροι της Ε.Δ. επιχειρούν στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία. ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η Ε.Δ. είναι […]