Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

Blog

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφές Σημαντικές ημερομηνίες: 1-15 Ιουνίου: εγγραφές για εντατικά θερινά τμήματα Η Ε.Δ. διοργανώνει εντατικά θερινά μαθήματα από τις 20 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου με διακοπές 2 εβδομάδων 1-15 Αυγούστου. Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά. 1-30 Ιουνίου: εγγραφές για χειμερινά τμήματα Η Ε.Δ. λειτουργεί χειμερινά τμήματα από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Μαΐου, με […]

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολογηση – Εξετασεις Στην Εκπ@ιδευτική Δυναμική χρησιμοποιούμε τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την τελική αξιολόγηση με την διαμορφωτική αξιολόγηση ως κύριο τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου κατά τη διάρκεια των κύκλων σπουδών. Μέσω της διαμορφωτικής προοδευτικής αξιολόγησης στοχεύουμε στην παρακολούθηση της μάθησης και στην παροχή ανατροφοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό για [...]
Όχι Εργασίες στο Σπίτι!

Όχι Εργασίες στο Σπίτι!

οχι ΕργασΙες στο Σπιτι! Σε ισχύ από 20 Ιουνίου 2018 Στην Εκπ@ιδευτική Δυναμική αποφασίσαμε να καταργήσουμε τις εργασίες στο σπίτι σε όλες τις τάξεις από Beginners A έως D Senior (και στις αντίστοιχες τάξεις στις άλλες γλώσσες -γερμανική. ισπανική, ιταλική) για τους χειμερινούς κύκλους σπουδών, και σε όλες τις τάξεις στα εντατικά θερινά μαθήματα και [...]