Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

Blog

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολόγηση – Εξετάσεις

Αξιολογηση – Εξετασεις Στην Εκπ@ιδευτική Δυναμική χρησιμοποιούμε τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την τελική αξιολόγηση με την διαμορφωτική αξιολόγηση ως κύριο τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου κατά τη διάρκεια των κύκλων σπουδών. Μέσω της διαμορφωτικής προοδευτικής αξιολόγησης στοχεύουμε στην παρακολούθηση της μάθησης και στην παροχή ανατροφοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό για [...]
Νηπιακά τμήματα

Νηπιακά τμήματα

Μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ επιβεβαιώνουν ότι η δημιουργικότητα, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης και η ευελιξία του νου ενισχύονται σημαντικά εάν τα παιδιά μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα σε νεαρή ηλικία. Τα προσχολικά χρόνια, ειδικά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής, θεωρούνται ότι αποτελούν ζωτική περίοδο στη ζωή ενός παιδιού. Αυτή είναι η ηλικία που [...]