Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

QLP – QLS ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

QLP – QLS ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

QLP – QLS ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Σχολείο μας, πάντα προπορευόμενο, προετοιμάζει τα παιδιά για τις γνώσεις και δεξιότητες του 21ου αιώνα. Προς αυτή την κατεύθυνση, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για τους μαθητές να γνωρίσουν την προσωπικότητας τους όσο γίνεται νωρίτερα, καθώς και τον τρόπο που μαθαίνουν ευκολότερα, για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο [...]