Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί σας

Course

Ενδιάμεσα τμήματα CS & DS

ΕνδιΑμεσα τμΗματα CS & DS

Τα τμήματα μας C Senior και D Senior, τα οποία οδηγούν από το επίπεδο Α2 στο επίπεδο Β1, λειτουργούν όλο το έτος είτε ως χειμερινά τμήματα είτε ως εντατικά καλοκαιρινά τμήματα.

ΕυκαιρΙες για παρΑλειψη ενΟς επιπΕδου

Η πολιτική μας είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες μάθησης και προόδου στους μαθητές μας. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για μαθητές που έχουν υψηλή επίδοση εάν θέλουν να επιτύχουν τους στόχους τους νωρίτερα με βάση την πρόοδο και την εξαιρετική τους απόδοση.

ΠροϋποθΕσεις

Οι μαθητές των τμημάτων C Senior των οποίων ο μέσος ετήσιος βαθμός είναι υψηλός και επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία στις τελικές εξετάσεις τους μπορούν να παραλείψουν την τάξη D Senior και να προωθηθούν για να φοιτήσουν στο επίπεδο B1 την επόμενη σχολική περίοδο.

Ομοίως, οι μαθητές D Senior των οποίων ο μέσος ετήσιος βαθμός είναι υψηλός και επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία στις τελικές εξετάσεις τους μπορούν να παραλείψουν την τάξη B1 και να προωθηθούν για να φοιτήσουν στο επίπεδο B2 την επόμενη σχολική περίοδο.

Λεπτομέρειες αυτής της πολιτικής αναφέρονται στο έγγραφο ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, το οποίο παρέχεται κατά την εγγραφή.

ΟφΕλη για μαθητΕς με υψηλΗ επΙδοση:

  • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον χρόνο σπουδών τους
  • Οι προσπάθειές τους βραβεύονται
  • Επηρεάζουν θετικά άλλους μαθητές
  • Κερδίζουν σε αυτοεκτίμηση
  • Επιτυγχάνουν τους στόχους τους νωρίτερα
  • Κερδίζουν χρόνο για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες

Στατιστικά

0
0 out of 0
0 Βαθμολογίες
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

Κριτικές

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.

Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει το “Ενδιάμεσα τμήματα CS & DS”

Διάρκεια Ιούνιος-Σεπτέμβριος (θερινά εντατικά τμήματα) Σεπτέμβριος-Μάϊος (χειμερινά τμήματα)
Έναρξη 20/06 (θερινά εντατικά τμήματα) 20/09 (χειμερινά τμήματα)
Εγγραφές 1-15 Ιουνίου (θερινά εντατικά τμήματα) 1-30 Ιουνίου (χειμερινά τμήματα)

Κοινοποιήστε το μάθημά μας