Ως μέλος του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας QLSέχουμε την δυνατότητα να διενεργούμε τα tests αυτό-εκτίμησης στα πλαίσια της συνεργασία μας με την Computer Academy που έχει αναπτύξει την ψυχομετρική σειρά ARISTON, αποτέλεσμα πανεπιστημιακών ερευνών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα tests  αυτό-εκτίμησης απευθύνονται σε 2 διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού: σε παιδιά / εφήβους (QLK) και σε ενήλικες (QLA) σε συνεργασία με την Ariston Academy.

Το test αυτο-εκτίμησης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να λύσει πολλά από τα σημερινά προβλήματα και να διαγνώσει ισορροπίες / ελλείψεις μεταξύ ατόμου, σχολείου, οικογένειας, κοινωνικού περιβάλλοντος που μπορεί να είναι τροχοπέδη στην μαθησιακή πορεία των μαθητών και, αντιθέτως, όταν διαγνωσθούν να θέσουν νέες βάσεις στην εξελικτική πορεία και πρόοδο του ατόμου.

Η αυτοεκτίμηση αφορά στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και τα συναισθήματα που συνοδεύουν αυτή την εικόνα. Επιπλέον η αυτοεκτίμηση αφορά το πώς νομίζουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι.

Η έννοια της αυτοεκτίμησης είναι τόσο καίρια για την ψυχική υγεία, τη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση του ανθρώπου που θα έπρεπε να αξιολογείται συστηματικά σε όλα τα παιδιά. Η μέτρηση και τόνωση της αυτοεκτίμησης στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι ανεκτίμητης σπουδαιότητας.

Η αυτοεκτίμηση δεν ταυτίζεται με την πραγματική αξία του ατόμου. Συμβαίνει, άνθρωποι με πολλές ικανότητες και αρετές να μη διαθέτουν την ανάλογη αυτοεκτίμηση, ενώ αντίθετα, άλλοι με περιορισμένες δυνατότητες να αναπτύσσουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Συνεπώς η μαθησιακή ή εργασιακή απόδοση δεν αποτελούν δείκτη αυτοεκτίμησης.

Το ερωτηματολόγιο μετρά:

  • Τη γενική αυτοεκτίμηση
  • Την αυτοεκτίμηση στην οικογένεια
  • Την αυτοεκτίμηση στους φίλους
  • Την αυτοεκτίμηση στο σχολείο (ή στην εργασία)
  • Το βαθμό στον οποίο το άτομο υιοθετεί μια πλαστή/ωραιοποιημένη αυτοεκτίμηση

Τα ευρήματα των tests αυτό-εκτίμησης μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικές περιόδους του ατόμου ανάλογα με τους παράγοντες που το επηρεάζουν  γι’ αυτό είναι ωφέλιμη και μεταγενέστερη διενέργεια του test.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία, στο τηλέφωνο 22810-80792, για ημερομηνία χορήγησης του test καθώς και παροχής συμβουλευτικής από την εκπαιδευτική σύμβουλο.